Lillestrøm lungeklinikk

Lungeklinikken i Lillestrom er det eneste spesialistsenteret med offentlig driftsavtale innenfor den medisinske spesialiteten lungesykdommer på Romerike. Det vil blant annet si at fastleger eller sykehus kan henvise direkte til oss, og at frikort gjelder på vanlig måte. Vi utreder et bredt spekter av lungesykdommer. 

Med erfarent personell, og markedets mest avanserte utstyr, har vi mulighet til å tilby deg trygg utredning, behandling og oppfølging i samarbeid med din fastlege i denne lungeklinikken i Lillestrøm.  Ta kontakt med din fastlege for henvisning.  Alle søknader vil bli vurdert fortløpende, og prioriteres i henhold til prioriteringsveilederen fra Helsedirektoratet. Lillestrøm lungeklinikk har for tiden kort ventetid.

Prisliste hos Lungeklinikk i Lillestrøm

Lungeklinikken i Lillestrøm har offentlig driftsavtale og er en del av Helse Sør-Øst sitt spesialisttilbud. Vi benytter til enhver tid satser regulert etter normaltariffen for privatpraktiserende spesialister. Du betaler derfor bare godkjente egenandeler og i tillegg kommer fastsatt betaling for blodprøver, forbruksmateriell og eventuelt medikamenter brukt til testing. 

Godkjente egenandeler teller med i ditt grunnlag til frikort. Betaling for materiell/ medikament teller ikke med i ditt grunnlag for frikort. 

Etter timen din betaler du på betalingsautomat. Ettersom frikort ikke dekker materiell/medikament skal også de med frikort betale. Frikort legges automatisk inn fra Helfo i vårt system.

Vår hovedmålsetting er å være der for deg når du trenger oss!  Vårt mål er å gi god evidensbasert behandling og etter oppdaterte retningslinjer.  Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for fastlegen din, og med offentlig avtalehjemmel er vi en godt integrert del av det offentlige helsetilbudet i regionen.

Scroll to Top