Ekshalert nitrogenoksid (FeNO)

Tjenester

Ekshalert nitrogenoksid (FeNO) er konsentrasjonen av nitrogenoksid (NO) i utpust og angis i parts per billion (ppb). I klinikken brukes FeNO som en markør for Th2 drevet allergisk inflammasjon i nedre luftveier. Det er betydelige individuelle forskjeller på FeNO nivåer, men studier viser at på gruppenivå er FeNO økt hos pasienter med allergisk astma sammenlignet med friske. FeNO kan også være økt hos pasienter med allergisk rhinitt samt hos atopiske barn uten astma. Likeledes er økt FeNO assosiert med eosinofil bronkitt. Pasienter med ikke-allergisk astma har FeNO verdier på nivå med friske. Bruk av inhalasjonssteroider er vist å redusere FeNO nivået. FeNO nivået kan være økt etter eksponering for allergener og ved virale luftveisinfeksjoner.

Scroll to Top