Kardiopulmonal belastningstest (CPET)

Tjenester

Belastningsundersøkelse for testing av kardiopulmonal funksjon (CPET; cardiopulmonary exercise testing) kan være et nyttig verktøy ved funksjons- og prognosevurdering og i diagnostikk. CPET er en ergospirometrisk undersøkelse med måling av oksygenopptak (VO2 ), utskilt karbondioksid (VCO2 ), minuttventilasjon, oksygenmetning (O2 -metning) med pulsoksimetri, blodtrykk og arbeids-EKG . Grad av anstrengelse registreres ved å benytte Borgs skala. Nærmere undersøkelse av oksygen-nivået i blodet i hvile og ved maksimal belastning kan gjøres ved hjelp av blodprøve. Moderne utstyr for CPET gir også mulighet for måling av hjertets minuttvolum. I utredning av pasienter med nedsatt fysisk yteevne og dyspné fører undersøkelser i hvile ofte ikke til diagnostisk avklaring, mens CPET kan indikere om det foreligger patologi i hjertet, lunger eller om symptomene har annen årsak. Tidligere ble ergospirometri mest benyttet i idrettsmiljøer for å måle kondisjonsnivået. Nå er det tekniske utstyret blitt sterkt forbedret med flere avanserte funksjoner, og CPET har fått økende anvendelse også i klinisk arbeid. 

På Lillestrøm lungeklinikk har vi lang erfaring med å gjennomføre tester og analysere CPET. Vi benytter tredemølle med tilhørende måleutstyr: 12-avlednings EKG, utstyr for blodtrykksmåling og måling av blodets oksygenmetning – pulsoksymetri. For ytterligere diagnostisk nøyaktighet analyseres noen ganger også blodgasser. 

Utstyret består av en tettsittende maske over nese og munn hvor sensorer for luftstrømmåling (kontinuerlig dynamisk spirometri) og sensorer for O2 og CO2 partialgasstrykk er tilkoblet. Absolutt oksygenopptak (ofte korrigert for kroppsvekt) gir viktig prognostisk informasjon ved en rekke tilstander, i tillegg kan resultatet bidra til valg av terapi ved spesifikke sykdommer og i noen tilfeller indikere om en pasient er skikket til å gjennomgå en krevende behandling f.eks kirurgi. I tillegg til prognostisk informasjon kan undersøkelsen også gi indikasjon på begrensende faktorer ved stress, for eksempel dersom sykelighet hovedsakelig skyldes lunger (ventilasjon/respirasjon), hjerte (sirkulasjon) eller i noen tilfeller mer perifere årsaker (muskulatur, stoffskifte mv. .). 

Scroll to Top