Lunge Sykdommer Tjenester

SPIROMETRI

Spirometrimåling foregår ved å blåse inn i et apparat som måler mengde luft/lungevolum og strømningshastigheten på luften som pustes ut. 

GASSDIFFUSJON

Diffusjonskapasitet er en pusteprøve som måler evnen til å transportere oksygen fra
lungeblærene til hemoglobinet i de røde blodlegemene.

Helkroppspletysmografi (Bodyboks)

Bodybox måler hvor mange liter med luft som finnes i lungene når du puster helt inn og hvor
mye som blir igjen når du puster helt ut. Ved astma kan det være vanskelig å tømme lungene helt for luft, og da blir det for mye luft igjen i lungene når du har pustet helt ut. I tillegg måler vi motstanden i luftveiene, som gir informasjon om hvor trange luftveiene er.

Impulsoscillometri (IOS)

Impulsoscillometri er en test som bruker lydbølger for å måle hvor mye motstand det er mot normal bevegelse av luft inn og ut av lungene når du puster i ro.

Ekshalert nitrogenoksid (FeNO)

Ekshalert nitrogenoksid (FeNO) er konsentrasjonen av nitrogenoksid (NO) i utpust og angis i parts per billion (ppb). I klinikken brukes FeNO som en markør for Th2 drevet allergisk inflammasjon i nedre luftveier.

Metakolin provokasjon test

Bronkial hyperreaktivitet (BHR) kan påvises hos de fleste med astma. Testen kan være nyttige både i diagnostikk av tilstanden og for å vurdere effekt av behandling.

Kardiopulmonal belastningstest (CPET)

Belastningsundersøkelse for testing av kardiopulmonal funksjon (CPET; cardiopulmonary exercise testing) kan være et nyttig verktøy ved funksjons- og prognosevurdering og i diagnostikk.

EIB

Bronkokonstriksjon ved anstrengelse er vanlig hos unge og voksne med ubehandlet eller dårlig behandlet astma. Denne testen har lenge vært vanlig å kalle Exercise induced asthma (EIA)

Allergi

Allergenspesifikk immunterapi er et sykdomsmodifiserende behandlingsalternativ for allergisk luftveissykdom. I dag kan behandlingen gis som subkutane injeksjoner eller gis sublingualt.

Søvnapne utredning (polygrafi)

Normalt under søvn beveger luft seg inn og ut gjennom nesen, halsen og lungene. Hos en person med søvnapné blir luftstrømmen periodisk redusert eller stoppet.

Scroll to Top