Om Oss

Ansatte

Eivind C. Borna

Spes. lungesykdommer og indremedisin. Mange års erfaring fra sykehus i Norge og Sverige, blant annet Universitetet i Gøteborg og Volvat. Har de siste årene jobbet som overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Ann-Iren Holstad

Testfysiolog. Master i idrettsvitenskap med fordypning i idrettsmedisin, Norges Idrettshøyskole. Jobbet som fysiologisk tester siden 2013 ved KAL-klinikken, Best Helse Nordstrand og Respirasjon fysiologisk lab på LHL-sykehuset Gardermoen. Har god erfaring innenfor testing av voksne med hjerte- og lungesykdommer.

Vilde Bertelsen

Bioingenør. Utdannet ved Høgskolen i Bergen. Jobbet på Barneklinikken ved Haukeland sykehus og avd for medisinsk biokjemi ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Jobbet med testing av voksne med hjerte- og lungesykdommer ved Respirasjon fysiologisk lab på Glittre-/LHL-sykehuset Gardermoen siden 2015. 

Scroll to Top