Metakolin provokasjons test

Tjenester

Bronkial hyperreaktivitet (BHR) kan påvises hos de fleste med astma. Testen kan være nyttige både i diagnostikk av tilstanden og for å vurdere effekt av behandling.

Metakolin (acetyl-β-methylcholine chloride) er en syntetisk muskarinreseptor agonist som direkte øker tonus i glatt bronkialmuskulatur ved binding til M3-reseptorer. Inhalasjon av metakolin kan gi luftveisobstruksjon hos både friske og lungesyke, men dosen som fremkaller obstruksjon er vanligvis lavere hos lungesyke.

Resultatet av provokasjonstester med metakolin angis som den kumulative dosen som må gis for å få en reduksjon i FEV1 på 20 % sammenlignet med utgangsverdien (PD20). Testen er mer sensitiv enn en «exercise induced bronchoconstriction» (EIB) test, men testen er ikke like sensitiv for å utelukke anstrengelsesutløst astma. 

Til testen benyttes en spesiell forstøver som kan beregne nøyaktig dose av metakolin som gis. Metakolin gis så i opptrappende doser, og det blåses spirometri ett minutt etter hver dose. Opptrapping av doseringen avsluttes når man får et fall i FEV1 > 20 % i forhold til utgangsverdien, eller når maksimal dose for testen er gitt. Formålet med testen er å provosere et fall i FEV1 på 20 %. Noen pasienter vil oppleve dette som et lett astmaanfall, mens de fleste vil ikke merke noen ting. Testen har en gradvis opptrapping og alvorlige astmaanfall er svært sjelden. Lege vil være tilgjengelig, og kunne tilkalles, under hele testperioden. 

Scroll to Top