SPIROMETRI

Tjenester

Spirometri måling foregår ved å blåse inn i et apparat som måler mengde luft/lungevolum og strømningshastigheten på luften som pustes ut. Dette er særlig nyttig ved astma og kols. Men også ved lungefibrose eller annen sykdom som fører til nedsatt lungevolum.

Hva måles i Spirometri?

Det er flere variabler som måles ved en fullstendig spirometriundersøkelse. De viktigste er:

FVC betyr “forsert vitalkapasitet” og er det største volumet man klarer å puste ut etter å ha fylt lungene helt med luft.

FEV1 betyr “forsert ekspiratorisk volum første sekundet” og er den mengden luft som kommer ut av lungene det første sekundet når du puster kraftig ut, etter å ha fylt lungene fullstendig. FEV1 sier noe om hvor stor luftmotstand (innsnevring) det er i luftveiene.

PEF er forkortelse for “peak expiratory flow” og er målet på topphastigheten på luften som pustes ut. PEF gjenspeiler også motstanden i luftveiene men er ikke like nøyaktig som FEV1. Det kan være nyttig å måle sin egen PEF hjemme for å følge med på svingninger i sykdommen, og for å måle effekten av medisiner i dårlig fase, spesielt for de som har astma.

Scroll to Top