EIB

Tjenester

EIB (Exercise induced bronkokonstriksjon)

Bronkokonstriksjon ved anstrengelse er vanlig hos unge og voksne med ubehandlet eller dårlig behandlet astma. Denne testen har lenge vært vanlig å kalle Exercise induced asthma (EIA), men fordi bronkokonstriksjon etter anstrengelse også kan oppstå uten at en har astma, er en gått over til betegnelsen Exercise induced bronkokonstriksjon (EIB), som er dekkende både for de med og uten astma. 

Bronkokonstriksjon ved anstrengelse begrenser pasienters aktivitetsnivå og derved livskvaliteten. Tester for påvisning av EIB er således viktig. Bedre fysisk kapasitet og kondisjon er også en viktig del av astmabehandlingen, fordi god form gir bedre symptomkontroll. Tester er derfor også viktig for å trygge og for å gi riktig og god forebyggende behandling.

Vi benytter løping på tredemølle som standardisert anstrengelses-provokasjon. Det er lett å oppnå en høy intensitet ved løping på tredemølle, i tillegg får vi da informasjon om bevegelsesmønster og pustemønster.

Ved fysisk aktivitet øker ventilasjonen betydelig. Dette kan føre til nedkjøling av luftveiene, med påfølgende bronkokonstriksjon og/eller økt vanntap grunnet uttørring av luftveiene og derav frigjøring av en rekke mediatorer som fører til bronkokonstriksjon og ødem. 

Grad av bronkokonstriksjon påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet, aktivitetsform og intensitet. Et fall i FEV1 (luften som kommer ut det første sekundet under pustetest) på minst 10 % etter fysisk anstrengelse sammenlignet med utgangsverdien, anføres av de fleste som en positiv test for EIB.

Scroll to Top